- Tỷ lệ: 1/48

- Chất liệu: Máy bay bằng NHỰA, Sa bàn đế gỗ dày 0.5 cm;

- KÍch thước: 35 x 20 x 15 cm

- Hình ảnh chi tiết sản phẩm"

IMG-6570


IMG-6571


IMG-6572


IMG-6573


IMG-6574


IMG-6575


IMG-6576


IMG-6577


IMG-6578


IMG-6579


IMG-6580


MIG21-MF-so-5121


Capture-16