- Tỷ lệ: 1/35;

- Chất liệu của các mô hình: NHỰA;

- Chất liệu sa bàn: Đế formex, thạch cao, 

- Kích thước: 80 x 35 x 20 cm;

- Hình ảnh chi tiết sản phẩm:

IMG-6730


IMG-6731


IMG-6732


IMG-6733


IMG-6734


IMG-6736


IMG-6737


IMG-6738


IMG-6740


IMG-6741


IMG-6742


IMG-6743


IMG-6744