- Tỷ lệ: 1/35

- Hãng SX kit: Xe PT-76 (Trumpeter) , Lính (Dragon)

- Kích thước : 35 x 50 cm

- Chất liệu: Nhựa;

 

IMG-2866


IMG-2867


IMG-2868


IMG-2869


IMG-2870


IMG-2871


IMG-2872


IMG-2873


IMG-2874


IMG-2875


IMG-2876


IMG-2877


IMG-2878


IMG-2879


IMG-2880


IMG-2881


IMG-2882


IMG-2883


IMG-2884


IMG-2885


IMG-2886


IMG-2887