- Tỷ lệ: 1/350;

- Hãng SX kit: Trumpeter 

- Chất liệu nhựa;

- Mô hình được xây dựng từ kit CVN-68 của hãng Trumpeter, Sau khi được độ chế lại toàn bộ tháp chỉ huy, hệ thống tên lửa, radar v.v... để có hình dáng giống nhất với CVN-76

Đặc biệt phần Hangar không hề có theo kit mà  được độ chế thêm 100% mới. Có đèn leb 9V để thắp sáng bên trong Hangr.

Các máy bay trên tầu được thay thế toàn bộ;

IMG-2291


IMG-2292


IMG-2293


IMG-2294


IMG-2294-1


IMG-2295


IMG-2296


IMG-2297-1


IMG-2298


IMG-2299


IMG-2300


IMG-2300-1


IMG-2301


IMG-2302


IMG-2303


IMG-2304


IMG-2305


IMG-2306


IMG-2307


IMG-2308


IMG-2309


IMG-2310


IMG-2311


IMG-2312


IMG-2313


IMG-2314


IMG-2316


IMG-2317


IMG-2318


IMG-2320


IMG-2321


IMG-2323


IMG-2324