- 1/350 Kilo 636;
- Chất liệu nhựa:
- Kích thước toàn bộ sa bàn: 29 x 10x 11 cm;

IMG-4486


IMG-4487


IMG-4488


IMG-4489


IMG-4490


IMG-4491


IMG-4492


IMG-4493