Tỷ lệ: 1/350;

- Chất liệu: nhựa (Rất nhiều chi tiết được thay thể hoặc bổ xung thành chi tiết kim loại để tăng độ tinh xảo);

- Kích thước: 85 x 10 x 15 cm;

- Giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt cọc;

A-1


A-3


A-4


B-1


B-2


IMG-7752


IMG-7757


IMG-7758


IMG-7761


IMG-7762


IMG-7764


IMG-7765


IMG-7766


IMG-7767


IMG-7770


IMG-7771


IMG-7772


IMG-7774


IMG-7775


IMG-7776


IMG-7777


IMG-7779


IMG-7780


IMG-7784


IMG-7785


IMG-7786


IMG-7787


IMG-7788


IMG-7789


IMG-7790


IMG-7791


IMG-7792


IMG-7793


IMG-7794


IMG-7795