- Tỷ lệ: 1/350;

- Hãng SX kit: Trumpeter;

- Chất liệu: nhựa;

- Giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt cọc

10074780p


IMG-2975


IMG-2976


IMG-2977


IMG-2978


IMG-2979


IMG-2980


IMG-2981


IMG-2982


IMG-2983


IMG-2984


IMG-2985


IMG-2986


IMG-2987


IMG-2988


IMG-2989


IMG-2990


IMG-2991


IMG-2992


IMG-2993