- Tỷ lệ: 1/700;

- Hãng SX kit: Trumpter;

- Chất liệu: tầu chiến làm bằng nhựa, mặt biển nhựa Resin, Đế làm bằng gỗ thịt;

- Kích thước: 60 x 18 x 10 cm;

- Đặc điểm khác: Ngoài các chi tiết bằng nhựa có sẵn trong kit, mô hình được bổ sung thêm các chi tiết kim loại của hãng Artworrk để tăng độ chi tiết của các khu vực Radar, lan can, máy bay v.v..

IMG-4367


IMG-4368


IMG-4369


IMG-4370


IMG-4371


IMG-4373


IMG-4374


IMG-4376


IMG-4377


IMG-4378


IMG-4379


IMG-4380


IMG-4382