- Tỷ lệ: 1/35;

- Chất liệu lính và khí tài trên Sa bàn: Nhựa;

- Đế gỗ thịt dày 1.5 cm

- Kích thước: 40 x 30 cm

IMG-6606


IMG-6607


IMG-6609


IMG-6610


IMG-6611


IMG-6612


IMG-6613


IMG-6614


IMG-6615


IMG-6616


IMG-6617