- Tỷ lệ: 1/35;'

- Hãng SX kit: Trumpeter;

- Chất liệu: Nhựa

- Giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt cọc.

IMG-4407


IMG-4408


IMG-4409


IMG-4410


IMG-4411


IMG-4412


IMG-4413


IMG-4414


IMG-4415


IMG-4416


IMG-4417


IMG-4418