- Tỷ lệ: 1/48;

- Chất liệu: NHỰA

- Hãng SX kit: Hobby Boss;

- Hình ảnh chi tiết sản phẩm:

IMG-6961


IMG-6962


IMG-6963


IMG-6964


IMG-6965


IMG-6966


IMG-6967


IMG-6968


IMG-6969