- Tỷ lệ: 1/35;

- Chất liêu: NHỰA;

- hãng SX kit: Tamiya;

- Hình ảnh chi tiết sản phẩm

IMG-6776


IMG-6777


IMG-6778


IMG-6779


IMG-6780


IMG-6781


IMG-6783


IMG-6784


IMG-6785


IMG-6786


IMG-6787