- Tỷ lệ: 1/48;

- Chất liệu: NHỰA;

- Hãng SX kit: Hobby Boss;

- Hình ảnh chi tiết sản phẩm:

IMG-6581


IMG-6582


IMG-6583


IMG-6584


IMG-6585


IMG-6586


IMG-6587