- Tỷ lệ: 1/48;

- Chất liệu: NHỰA;

- Hãng SX kit: Academy;

- HÌnh ảnh chi tiết sản phẩm:

IMG-6570


IMG-6571


IMG-6572


IMG-6573


IMG-6574


IMG-6575


IMG-6576


IMG-6577


IMG-6578


IMG-6579


IMG-6580


MIG21-MF-so-5121


Capture-16