- Tỷ lệ: 1/35

- Hãng SX kit: Trumpeter;

- Chất liệu: Nhựa;

- Kich thước: D x R x C : 45 x 10 x 15 cm;

- Giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt cọc;

Patiot-1


Patiot-10


Patiot-11


Patiot-12


Patiot-2


Patiot-3


Patiot-4


Patiot-5


Patiot-6


Patiot-7


Patiot-8


Patiot-9